EKUZ ? Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem potwierdzającym, że jej posiadacz jest ubezpieczony oraz upoważniającym do korzystania z bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej na ternie krajów należących do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Posiadanie takiego ubezpieczenia zdrowotnego jest szczególnie ważne kiedy wyjeżdżamy za granicę, bez niego bowiem, w przypadku konieczności skorzystania z pomocy medycznej, należy ponieść pełne koszty, co w niektórych sytuacjach może oznaczać dość wysoki wydatek.

Wyrobienie karty EKUZ nie jest obowiązkowe, a jej posiadanie zapewnia jedynie podstawowe świadczenia zdrowotne tylko w 32 krajach Europy. Jednak mimo to warto ją posiadać, gdyż stanowi dobre zabezpieczenie w razie wypadku czy nagłej choroby za granicą.

EKUZ to mała plastikowa karta, przypominająca dowód osobisty, ale nie posiada zdjęcia.

W których krajach jest honorowana Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego honorowana jest w: Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, na Malcie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii.

Zakres świadczeń medycznych refundowanych z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zależy od kryteriów udzielania świadczeń w danym kraju. Za niektóre świadczenia, które w Polsce są bezpłatne, za granicą trzeba niestety zapłacić. Przed wyjazdem warto sprawdzić na stronie NFZ jakie zasady obowiązują w poszczególnych krajach.

EKUZ ? Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Do czego uprawnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Posiadacz karty EKUZ podróżujący za granicą ma możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, w jakim obowiązuje to w danym kraju. Oznacza to, że osoby opłacające w Polsce składkę na ubezpieczenie zdrowotne mogą leczyć się na terenie państw Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu korzystając z takich samych praw jak obywatele państwa, w którym się znajdują. Jedynym warunkiem jest korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej, a więc takich placówek medycznych, które mają podpisane umowy z kasami chorych w danym kraju.

Polecany artykuł: Ubezpieczenie turystyczne – czy warto kupić?

EKUZ pozwala na korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej osobom podróżującym w celach turystycznych oraz pracującym czasowo za granicą. Pomoc udzielana jest w przypadkach nagłych, w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych. EKUZ nie obejmuje wyjazdów za granicę na planowane operacje i zabiegi jak również zachorowań nie stanowiących zagrożenia dla życia.

Czego nie obejmuje EKUZ?

Karta EKUZ zapewnia zwrot części kosztów poniesionych na leczenie za granicą. Poniżej przypadki nie objęte zakresem EKUZ:

  • planowane zabiegi – EKUZ nie pokrywa świadczeń medycznych, jeśli celem podróży były planowane zabiegi, operacje itp.,
  • pomoc medyczna w każdej placówce – posiadacze EKUZ mogą korzystać tylko z placówek mających podpisaną umowę z lokalnym ubezpieczycielem,
  • zabiegi, które nie stanowią konieczności – dla przykładu: ból zęba jest objęty zakresem EKUZ, ale już założenie plomby z lepszych surowców – nie,
  • transport medyczny do Polski – nie ma możliwości refundacji transportu medycznego do Polski zza granicy, za wyjątkiem sytuacji, w których leczenie poszkodowanego w danym kraju będzie droższe niż sprowadzenie go do Polski i otrzymamy zgodę prezesa NFZ lub dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ,
  • usługi ratownictwa – usługa ratownictwa za granicą nie jest refundowana przez NFZ.

Jak złożyć wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Wyrobienie karty EKUZ jest bezpłatne, a do jej otrzymania wymagane jest złożenie wniosku.

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można złożyć w następujący sposób:

EKUZ ? Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Czas oczekiwania na wydanie EKUZ

Jeżeli wniosek o wyrobienie karty EKUZ składamy osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ, kartę otrzymujemy w trakcie tej samej wizyty, zazwyczaj w ciągu kilku lub kilkunastu minut od momentu złożenia wniosku. Warto mieć jednak na uwadze, że w trakcie sezonu turystycznego, gdy ilość składanych wniosków jest duża, czas oczekiwania na kartę może się wydłużyć nawet do kilku dni. Nie należy zatem zostawiać wyrobienia karty na ostatnią chwilę przed wyjazdem.

Dla osób wysyłających wniosek pocztą, przez ePUAP lub mailem czas oczekiwania na wydanie karty wynosi 3 dni. Kartę można odebrać we właściwym oddziale lub delegaturze NFZ.

Okres ważności EKUZ

Termin ważności karty EKUZ jest uzależniony od statusu osoby ubezpieczonej:

  • 5 lat – w przypadku emerytów,
  • 3 lata – dla osób pracujących, prowadzących działalność gospodarczą, otrzymujących zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
  • 18 miesięcy – w przypadku osób otrzymujących rentę, posiadających ubezpieczenie jako członek rodziny i mających więcej niż 18 lat, posiadających ubezpieczenie jako student, uczniów w wieku powyżej 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia,
  • 6 miesięcy – dla kobiet w ciąży lub w trakcie porodu, osób posiadających obywatelstwo polskie i mieszkających w Polsce, posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkających w Polsce,
  • 2 miesiące – w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.
EKUZ ? Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Zważywszy na fakt, że w wielu popularnych kurortach turystycznych nie funkcjonują publiczne ośrodki zdrowia, a nawet jeśli są, to i tak najczęściej trzeba dopłacać do usług medycznych, lepszym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie turystyczne.

Daje ono możliwość korzystania z opieki medycznej świadczonej przez prywatne placówki medyczne, w których opłaty są dość wysokie. Dla przykładu: za wizytę lekarską w krajach europejskich trzeba zapłacić 30-80 €, a za tygodniową hospitalizację 1.000-2.000 €.

Podziel się artykułem

Każda filiżanka kawy to nowa historia.

Jeśli artykuł dostarczył Ci szukanych informacji będzie mi miło jeśli postawisz mi wirtualną kawę. Twoje wsparcie motywuje mnie do tworzenia nowych treści i pomaga w finansowaniu kosztów utrzymania bloga.

W podziękowaniu za Twoje wsparcie otrzymasz 60 dni darmowego dostępu do platformy BookBeat, gdzie znajdziesz ogromną bibliotekę audiobooków. To więcej niż standardowy okres próbny dostępny na oficjalnej stronie BookBeat.

buycoffeeto

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *