bałkany

Bałkany

Bałkany to region w Europie obejmujący umownie obszar Półwyspu Bałkańskiego i państwa silnie ze sobą związane pod względem historycznym oraz kulturowym. Do krajów bałkańskich zaliczane są kraje wchodzące niegdyś w skład Jugosławii.